Aanvragen voor donaties worden schriftelijk ingediend bij de Debman Stichting.

Alvorens tot de aanvraag over te gaan stuurt u eerst een conceptaanvraag in. Hiervoor kunt u het volgende document raadplegen en uw conceptaanvraag conform de aanwijzingen aanbieden.

Conceptaanvraag Ontwikkelingsproject Ghana

Conceptaanvraag Gezelschappen en Onderwijsinstellingen

Conceptaanvraag Talentvolle kunstenaars

Nadat U door de stichting bent geïnformeerd over de uitkomst van uw conceptaanvraag stelt u een definitieve aanvraag op. Naar aanleiding van de conceptaanvraag kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Het volgende document bevat de richtlijnen voor deze aanvraag.

Aanvraag Ontwikkelingsproject Ghana

Aanvraag Gezelschappen en Onderwijsinstellingen

Aanvraag Talentvolle kunstenaars

Aanvragen die niet conform deze richtlijnen worden ingestuurd kunnen niet in behandeling worden genomen.