Aanvragen voor donaties worden schriftelijk ingediend bij de Debman Stichting.

Alvorens tot de aanvraag over te gaan stuurt u eerst een conceptaanvraag in. Hiervoor kunt u het volgende document raadplegen en uw conceptaanvraag conform de aanwijzingen aanbieden.

Conceptaanvraag Sociale projecten

Conceptaanvraag Talentvolle kunstenaars

Conceptaanvraag Gezelschappen en Onderwijsinstellingen

Nadat U door de stichting bent geïnformeerd over de uitkomst van uw conceptaanvraag stelt u een definitieve aanvraag op. Naar aanleiding van de conceptaanvraag kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Het volgende document bevat de richtlijnen voor deze definitieve aanvraag.

Aanvraag Sociale projecten

Aanvraag Talentvolle kunstenaars

Aanvraag Gezelschappen en Onderwijsinstellingen

Aanvragen die niet conform deze richtlijnen worden ingestuurd kunnen niet in behandeling worden genomen.

Ter informatie wijzen wij u nog graag nog op de algemene voorwaarden inzake een toegekende donatie, en onze privacy verklaring.