De gedachten gaan uit naar ondersteuning van sociale projecten in de Haagse regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) in de vorm van donaties.

De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren. De steun van de Debman Stichting is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn.

Ook kan steun worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele jaren (in de regel twee tot vier); de steun heeft nooit een permanent karakter. Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend.

Voor de te volgen aanvraagprocedure zie Hoe werkt de Stichting.

Voorbeelden van ondersteunde sociale projecten: